Zásady ochrany osobních údajů

Fyzická osoba podnikatel Jan Vozihnoj, IČ 74298356, se sídlem Doloplazy 318, 78356 Doloplazy, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) Vaše osobní údaje.

Osobní údaje získáváme také, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek;
 • registrujete se do našich webových stránek a/nebo aplikace;
 • se registrujete se na naši přednášku, školení či konferenci;
 • se zúčastníte naší přednášky, školení či konference;
 • provedete nákup v našem e-shopu;
 • se registrujete do našeho newsletteru;
 • nám pošlete poptávku našich služeb;
 • uzavřete s námi smlouvu;
 • je vyplníte v nákupním košíku nebo pokladně;
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Na základě výše uvedeného zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno, příjmení, tituly
 • datum narození
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fakturační adresu
 • doručovací adresu
 • doplnění doručovací adresy

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD

PLNĚNÍ SMLOUVY

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

NEWSLETTER

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo Vám jako kupujícímu můžeme zasílat novinky a jiná obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej jako kupujíc neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Vaši e-mailovou adresu můžeme po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali pravidelný newsletter, a to i bez učinění objednávky, ve kterém bychom Vás rádi informovali o událostech, novinkách nebo produktech, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, písemně v rámci událostí či prostřednictvím služby Mailchimp.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

ON-LINE MARKETING (SOUHLAS)

Používáme funkci Facebook Pixel (JavaScriptový kód, umístěný na našich webových stránkách), prostřednictvím kterého můžeme měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy našich potenciálních zákazníků za účelem zobrazování relevantnější reklamy na sociální síti Facebook.

Souhlas s využitím osobních údajů pro tento účel je udělen souhlasem se zpracováním cookies v souladu s Politikou používání cookies.

Více informací naleznete opět na stránkách poskytovatele https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI (OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM)

Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům.

Více informací o službě Google Analytics naleznete na stránkách provozovatele https://www.google.com/analytics/ a zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

OSTATNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

Osobní údaje budeme zpracovávat ve formě záloh našich serverů či v rámci logování veškerých akcí kvůli analýze problémů a zabezpečení.

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro naše fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely.

Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik.

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

SPRÁVCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Vaše osobní údaje dále spravují a zpracovávají tyto osoby:

 • dodavatelé
  • DOTERRA EUROPE LTD
 • serverové, webové a cloudové služby
  • Google, Inc. (Gmail)
  • WEDOS Internet, a. s. (web hosting)
 • marketingové služby
  • Facebook Ireland Ltd.
  • Google, Inc.
  • Seznam.cz
 • platební brány
  • PayPal Holdings, Inc.
  • ComGate Payments, a.s.
 • pošta a dopravci
  • Česká pošta a.s.
  • Uloženka, s.r.o.
  • Zásilkovna, s.r.o.
  • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
  • Geis CZ s.r.o.
  • PPL CZ s.r.o.

POUŽÍVÁME COOKIES

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel domény www.vonimesi.cz vč. všech podstránek a sekcí, užívá na této webové stránce soubory cookies. Detailní informace o používání cookies jsou dostupné v článku Politika používání cookies.

VAŠE PRÁVA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost o výpis zpracovávaných osobních údajů a žádost o jejich výmaz můžete podat prostřednictvím těchto formulářů.

DOZOROVÝ ÚŘAD

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

KONTAKT

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mail mail@vonimesi.cz na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.