Deep Blue (roll-on)

Deep Blue (roll-on)

Olej vzdání se bolesti

doTERRA Deep Blue je ideální smìs pro masáž po dlouhém pracovním dni nebo namáhavém sportovním výkonu. Ulevuje namoženým svalùm po sportovním výkonu, osvìžuje unavené konèetiny po namáhavé práci nebo zatuhlou šíji po práci u poèítaèe.

Oproti Deep Blue Touch je v tomto balení èistá smìs Deep Blue bez frakcionovaného kokosového oleje. Více

Výrobce: doTERRA Kód produktu: 60204691 Doprava a platba

2 520 Kč
Skladem u dodavatele - Odešleme obvykle do pěti dnů.
ks
(0 ks na skladě)

S nákupem tohoto produktu můžete získat:

25 bodů do věrnostního programu 30-denní garanci spokojenosti Dopravu zdarma Přibalíme dárek ke každé objednávce

doTERRA Deep Blue je ideální smìs pro masáž po dlouhém pracovním dni nebo namáhavém sportovním výkonu. Ulevuje namoženým svalùm po sportovním výkonu, osvìžuje unavené konèetiny po namáhavé práci nebo zatuhlou šíji po práci u poèítaèe.

Oproti Deep Blue Touch je v tomto balení èistá smìs Deep Blue bez frakcionovaného kokosového oleje. Více

Výrobce: doTERRA Kód produktu: 60204691 Doprava a platba

doTERRA Deep Blue je ideální smìs pro masáž po dlouhém pracovním dni nebo namáhavém sportovním výkonu. Tato smìs obsahuje nìkolika olejù: libavku, kafr, mátu peprnou, Ylang Ylang, smil italský, vratiè obecný, modrý heømánek a vonokvìtku – ideální kombinací, která zklidòuje a ochladí. Ulevuje namoženým svalùm po sportovním výkonu, osvìžuje unavené konèetiny po namáhavé práci nebo zatuhlou šíji po práci u poèítaèe. Nanášejte na zápìstí, šíji, ramena a krk smìs Deep Blue  po dlouhém sezení u poèítaèe. Osvìží vás a nabudí k dalším výkonùm.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Deep Blue poskytuje uklidòující úèinek, který ulevuje kloubùm a chladí svaly.
  • Aplikujte jako souèást zklidòující masáže po dlouhém dni
  • stejné výhody jako Deep Blue smìs, jen je v praktické lahvièce s roll-onem

emoèní pùsobení

Deep Blue se obecnì používá pøi fyzické bolesti, mùže však pomoci i pøi bolesti emoèní. Nabízí sílu èelit emoèním zranìním, umožòuje uzdravení. Tato smìs nás mùže nauèit, jak být pozorovatelem bolestivých zážitkù, aniž bychom si jimi nechali ublížit. Když trpíme intenzivní emoèní nebo fyzickou bolestí, mùžeme jednat iracionálnì nebo ztrácet hlavu. Deep Bluenás uèí zùstat v klidu a bolest snáze pøijmout. Tím si udržíme mentální jasnost i v tìžkých chvílích. Ve svém jádru Deep Blueuèí pøijímat a tolerovat bolest. Odhaluje, že bolest není krutá nebo špatná, ale nìco nás uèí. Místo toho, abychom s bolestí zápasili, mùžeme ji pøijmout a využít lekce, které nabízí. Vzdáme-li se vzdoru a odporu, bolest se zmírní nebo odejde úplnì.
  • Pomáhá pøi vzdorování bolesti, vyhýbání se emoèním problémùm, panice, strachu, zranìní
  • Podporuje posílení, pøijetí, zklidnìní, vyrovnání, uzdravení, zahojení

POUŽITÍ

  • Ochrana pøed únavou a další nabuzení – naneste na nohy a kolena pøed a po cvièení.
  • Bolesti rùstu u dìtí – masáž Deep Blue  na konèetiny pøed spaním.
  • Regenerace svalù, beder èi jiných èástí tìla – po fyzicky nároèném dni v práci nebo po pohybu, tréninku rozetøete Deep Blue na svaly a bedra.

NÁVOD K POUŽITÍ

  • Aromaterapie: Inhalujte pøímo z lahvièky.
  • Lokální použití na pokožce: Nìkolika tahy naneste a masírujte všude tam, kde se vnímáte emoèní nebo fyzickou bolest.
Parametry
Velikost balení 10 ml, roll-on
Emoční označení Olej vzdání se bolesti
Aromatický popis kafrová, mátová